Arash Taher Fa En

کطاب مرجع !

چند روز قبل بنا به ضرورتی رفتم سراغ یکی‌ از کتاب‌های مرجع دوران دانشگاه تا مبحثی رو از روی اون مطالعه کنم. در طول ترمی که این درس رو داشتم استاد جزوه قطور و جامعی میگفت، من هم به جای این کتاب، از روی یه کتاب دیگه مباحث رو دنبال می‌کردم. برای همین با ساختار کتاب اصلی‌ خیلی‌ آشنا نبودم.

کتاب رو باز کردم، سراغ بخش مرتبط رفتم و شروع کردم به خواندن ... پس از چند دقیقه مطالعه، با دهانی باز، مات و مبهوت مونده بودم؛ مات و و مبهوت از اینکه این کتاب تا چه حد به درد نخوره ! گنگ و نامفهوم در بیان اصول، پراکندگی مطالب در سطح کتاب، ارجاعات نادرست به صفحات و سوالات، اثبات‌های بی‌ ارزش و گیج کنند، مثال‌های نابجا و ... خلاصه از از هر شاخه درخت مزخرفات، میوه‌ای چیده بود.

برخورد به این موضوع باعث شد به خاطر بیارم که چنین تجربه‌ای چندان استثنایی‌ هم نیست. کتاب‌های بسیاری بودند در دوران دانشگاه، که جز تحمیل هزینه و افزایش حجم و جرم و زندگی‌ دانشجو، ثمره دیگری نداشتند. این شد که تصمیم گرفتم نگاهی‌ به سایت آمازون و نظراتی که افراد مختلف روی برخی‌ از این کتاب‌ها داده بودند بندازم :

linz  کتاب نظریه‌ زبان و ماشین، لینز

> > Deserve one of the best poorly written for CS theory This book is boring in places and confusing in others One of the worst books that I have had to use in a college course Useless > >

( موضوع قابل تامل این است که اگر به سایت‌های در رابطه با کنکور ارشد سر بزنید، می‌بینید که چطور درّ گرفتن به سر تا پای این کتاب )

pressman

   کتاب مهندسی‌ نرم افزار، پرسمن

> > This book is actively harmful to Software Engineering Waste of money If I could give a zero, I would Stay away from this book if you can > >

rosen

  کتاب ریاضیات گسسته، روزن

> >   Just awful Worst math textbook. Ever This book cools down your passion for math Horrible Book > >

این لیست سر دراز دارد و درس‌هایی‌ دیگر چون زبان ماشین، ذخیر و بازیابی، زبان تخصصی، محاسبات عددی و ... را نیز می‌توان در گنجاند. ای کاش اساتید کمی‌ بیشتر برای انتخاب کتابی‌ که قراره عمری همراه و مرجع دانشجو باشه دقت و حساسیت بیشتر به خرج بدن. در کنارش خودمون هم چشم بسته هرچی‌ که بهمون میگن خوبه رو قبول نکنیم.

Fork me on GitHub